Aanmelden voor nieuwsbrief

Uw steun is nodig

Voor een project van deze omvang en ambitie is veel geld nodig. Daarvoor doen wij een beroep op instellingen, bedrijven en particulieren die Delft een warm hart toedragen.

Hoe belangrijk de geschiedschrijving is voor de stad blijkt wel uit de namen van degenen die zitting hebben willen nemen in ons comité van aanbeveling:

  • Mr. D.J. van den Berg, voorzitter College van Bestuur TU Delft
  • Mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf Hoogheemraadschap van Delfland
  • Ir. J.H.J. Mengelers, voorzitter Raad van Bestuur TNO
  • Ir. Th.J.O. Pehrson, Managing Director Festo BV
  • H. Schouten, CEO Royal Delft/Porceleyne Fles
  • Ir. F. Teeuwisse, director DSM Delft B.V.
  • Mr.drs. G.A.A. Verkerk, burgemeester Delft

Ook particulieren kunnen ons project op verschillende manieren ondersteunen, bijvoorbeeld door lid te worden van onze ‘Compagnie van Delft’, een fiscaal zeer aantrekkelijke manier om aan de totstandkoming van het boek bij te dragen. Meer informatie daarover vindt u hier.

Wilt u ons project steunen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op.

Enthousiasme bij voormalig DSM medewerkers

Veel enthousiasme voor ons project bij de presentatie op de jaarlijkse landelijke DSM seniorendag