Aanmelden voor nieuwsbrief

Ambitie en resultaat

Ooit was Delft de derde van de zes 'hoofdsteden' van het gewest Holland. Over de andere vijf (Dordrecht, Haarlem, Leiden, Gouda en Amsterdam) verschenen inmiddels prestigieuze stadsgeschiedenissen. Delft ontbreekt, terwijl het na Amsterdam ongetwijfeld de bekendste stad uit dit rijtje mag worden genoemd.

In 2008 nam de historische vereniging Delfia Batavorum het initiatief om te komen tot een dergelijk standaardwerk en richtte daartoe de Stichting Geschiedschrijving Delft op, Het bestuur van deze stichting bestaat uit:

  • Mr. Willem E. Merens, voorzitter
  • Mr. Dami van Doorninck, secretaris
  • Ruud Winkels, penningmeester
  • Mr. Peter Ruysch, sponsoring
  • Nannette Verschoor, publiciteit
  • Greetje van Walsum-Kieft
  • Joris van Bergen

Stadshistoricus Bas van der Wulp treedt op als adviseur van de stichting. De redactie is handen van voormalig gemeentearchivaris dr. Gerrit Verhoeven en dr. Ingrid van der Vlis. Beiden promoveerden op een onderwerp uit het Delftse verleden en hebben over talloze deelaspecten publicaties en lezingen verzorgd.

Achterste rij, vlnr: Gerrit Verhoeven, Peter Ruysch, Nannette Verschoor, Dami van Doornick
Voorste rij, vlnr: Ingrid van der Vlis, Joris van Bergen, Willem Merens, Ruud Winkels, Greetje van Walsum-Kieft

De ambitie

Het is de hoogste tijd dat er een Delftse stadsgeschiedenis verschijnt. Een standaardwerk dat op wetenschappelijk verantwoorde en tegelijk goed leesbare wijze het rijke verleden beschrijft. Bewoners en bestuur hebben een boek nodig dat laat zien waarom zij trots kunnen zijn op hun stad. Het onderwijs heeft behoefte aan een dergelijk overzicht van de Delftse geschiedenis, en bezoekers moeten de mogelijkheid hebben zich vooraf of achteraf te verdiepen in de geschiedenis van een van de mooiste steden van Nederland. Het gefragmenteerde en deels verouderde beeld van de Delftse geschiedenis wordt nu samengebald tot één, doorlopend verhaal dat vanuit een heldere totaalvisie is geschreven. Het wordt bovendien aangevuld met de jongste geschiedenis, maar ook met de spectaculaire resultaten van recent archeologisch onderzoek. Waar nodig en mogelijk wordt nieuw onderzoek verricht om lacunes te vullen.

Het resultaat

Eind 2015 publiceren wij een tweedelige, rijk geïllustreerde stadsgeschiedenis. Het eerste deel loopt van het ontstaan van Delft in de Middeleeuwen tot de achttiende eeuw. Het tweede deel laat zien hoe Delft zichzelf na een periode van diep verval opnieuw moest uitvinden en uitgroeide tot een moderne kennisstad.Dat er al zoveel stadsgeschiedenissen zijn verschenen, is een groot voordeel. Wij kunnen leren van de ervaringen die elders zijn opgedaan en onze resultaten vergelijken met die van andere steden. Waar liggen de overeenkomsten en wat maakt Delft uniek? Zo krijgen we zicht op de Delftse identiteit.

Onze jaarrekeningen: 2016, 2015 en 2014

 

Onze jaarrekening over 2014 vindt u hier.

Ons beleidsplan en beloningsbeleid zijn verwoord in dit document.

 

Enthousiasme bij voormalig DSM medewerkers

Veel enthousiasme voor ons project bij de presentatie op de jaarlijkse landelijke DSM seniorendag